Studie tips

Læs bedre og hurtigere

Posted On
Delt af MereSU

Bruger du meget tid på at læse op, eller har du ikke tid nok? Med nogle få tips, kan du forbedre din læsehastighed og få en bedre forståelse for det du læser. Dette kan hjælpe mange studerende med studiet, og med at nå alt det de vil i hverdagen. 

Motiver dig selv

De fleste synes ikke at, læsning er særlig sjovt, men nærmere som noget der skal overstås. Du skal derfor motivere dig selv, for at gøre læsningen 10x nemmere for dig selv, for uden engagement lærer du intet. For at højne dit engagement skal du stille dig selv nogle spørgsmål, hvorfor er teksten relevant eller nødvendig for dig at læse? Hvad er det for en slags/type tekst? Hvorfor skal du læse den – med hvilket formål for øje, er det for underholdningens skyld, eller for at lære noget og blive klogere? Hvordan skal teksten læses – skimmes eller grundig læsning, hvor vigtigt er det at du for alle små detaljer med? Har du svært ved at motivere dig selv? Så prøv i stedet at afsætte et vist tidsrum til at læse den. Du kan evt. sætte et stopur. 

Lær at læse i helheder

De fleste læser en tekst ord for ord, men du kan lære dig selv at læse og forstå flere ord på én gang. Du kan nemlig lære at bruge dit perifere synsfelt, når du læser, du kan nemlig opfatte 3-4 ord ad gangen i stedet for et enkelt. Træn dine øjne til at udnytte dets perifere synsfelt, så du hopper gennem sætningen og flytter øjnene så få gange som muligt. Desto færre gange du stopper på en linje, desto hurtigere læser du. Du kan øve dig på næste sektion. 

Lad vær med at gå tilbage i teksten

Stol på din hjerne, og på at den opfatter alt det du skimmer. Det kan være du selv bliver i tvivl mens du læser, men ofte skal din hjerne nok forstå det, hvis bare du læser videre. Lad derfor vær med at stoppe op og lad vær med at gå tilbage i teksten for at læse en linje igen. Stol på din hjerne, den er fantastisk, og skal nok få det med. Du kan evt. bruge et læsekort, hvor du læser en linje og derefter ligger kortet over linjen, så du ikke kan læse det igen. 

Undgå din indre stemme

Ofte kan din indre stemme, kommer til at styre hvor hurtigt du læser. Dette er ikke hurtigere end at læse højt, og du kan derfor selv nemt, læse meget hurtigere, hvis du lader vær med at lytte og bare følge den indre stemme.

Find ud af hvad der fungerer for dig

De ovenstående råd, vil kunne hjælpe dig godt på vej. Men det kan være du har svært ved en af tingene, men noget helt femte fungere godt for dig. Brug lidt tid, på at teste de forskellige ting, og find ud af hvad der fungere bedst for dig. Hver hjerne er unik, og det er derfor ikke sikkert at det der fungerer godt for din ven, fungere godt for dig. Find din egen vej, men tag dig tid til at prøve flere metoder. Til sidst kan du blive en hurtig læser.

Related Post